Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia określany jest zawsze na początku współpracy, w drodze zgodnego porozumienia z Klientem. Pozostajemy otwarci na propozycję Klientów i nie wykluczamy negocjacji proponowanych przez Nas zasad współpracy.

Kancelaria stosuje następujące warianty wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie za ustną poradę prawną
  2. wynagrodzenie godzinowe
  3. wynagrodzenie ryczałtowe
  4. wynagrodzenie abonamentowe
  5. wynagrodzenie w sporach sądowych
  6. wynagrodzenie w sprawach windykacyjnych

Ad. 1 Stała opłata w wysokości 200 zł.

Ad.2 Wysokość wynagrodzenia zależna od ilości godzin poświęconych na dane zagadnienie, przy czym stawka godzinowa określana jest na początku współpracy. Najczęściej stosowane przy skomplikowanej tematyce, gdzie utrudnione jest ustalenie przewidywanego czasu niezbędnego do zbadania określonej kwestii.

Ad. 3 Wysokość wynagrodzenia określona jest na początku współpracy i pozostaje niezależna od czasu, jaki został poświęcony na dane zlecenie. Najczęściej stosowane w przypadku przygotowania pism w postępowaniu sądowym (od 300 zł), umów, w tym ich opiniowaniu (w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości umowy – od 300 zł), opinii prawnych (od 500 zł), rejestracji spółek w KRS (od 1.000 zł).

Ad.  4 Stała wysokość okresowego wynagrodzenia za z góry określoną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym. Model stosowany najczęściej przez podmioty, u których zapotrzebowania na pomoc prawną występuje w bieżącej działalności.

Kancelaria w swojej ofercie posiada abonamenty miesięcznie już od 200 zł netto, które są idealne dla niewielkich przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą zapewnić sobie stałą obsługę prawną, za stosunkowo niewielki pieniądze.

Ad. 5 Wynagrodzenie uzależnione od stopnia skompilowania sprawy oraz wysokości dochodzonego roszczenia (jeśli z takim mamy do czynienia). Ustalane zawsze na początku współpracy. Kancelaria w tym zakresie stosuje dwa warianty:

- wynagrodzenie w formie ryczałtu płatne przy podjęciu sprawy,

- wynagrodzenie składające się z opłaty wstępnej (niższej, niż przy ryczałcie) i premii od sukcesu (tzw. success fee) stanowiącej ustalony z Klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia.

Ad. 6 Wynagrodzenie stosowane w stosunkowo prostych sprawach o zapłatę oraz o odszkodowanie. Kancelaria stosuje tu dwa warianty:

- wynagrodzenie w formie ryczałtu płatne przy podjęciu sprawy, którego wysokość oparta jest na stawkach zastępstwa procesowego wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,

- wynagrodzenie składające się z opłaty wstępnej (możliwość podjęcia sprawy za wynagrodzenie w wysokości już od 100 zł) i premii od sukcesu (tzw. success fee) stanowiącej ustalony z Klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.